Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FIZIOTERAPEVT

V DOM UPOKOJENCEV PODBRDO (PODBRDO) Polni delavnik Friday, February 8th, 2019

Opis dela:

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE, OPRAVLJANJE AKTIVNOSTI V CILJU VZDRŽEVANJA STANOVALČEVE SAMOSTOJNOSTI PRI IZVAJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ, OCENJEVANJE IN UGOTAVLJANJE STOPENJ PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI STANOVALCEV,…

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija

Trajanje : Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Urnik dela: dopoldan

Poskusno : 4 mesece

Drugi pogoji

Dipl. fizioterapevt z opravljenim strokovnim izpitom, poznavanje osnov dela z računalnikom in okolja Windows.

Od kandidata pričakujemo komunikativnost, tolerantnost, prijaznost in samoiniciativnost. Prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot pravočasno se bodo štele prijave, ki bodo prispele v Dom upokojencev Podbrdo najkasneje do 18.2.2019 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z dne 18.2.2019.

Prijava je mogoča do 18. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO
PODBRDO 33, 5243 PODBRDO

KEMPERLE DANILA telefon: 05 38 01 842
el. naslov: info@dompodbrdo.si