Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI

V ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Sunday, February 3rd, 2019

Opis dela:

ASEPTIČNA PRIPRAVA PROTITUMORNIH UČINKOVIN PO GMP, ASEPTIČNA PRIPRAVA PROTIBOLEČINSKIH MEŠANIC (ČRPALKE, EPIDURALNI PRIPRAVKI), IZDAJA ZDRAVILA, KI SE LAHKO IZDAJAJO BREZ RECEPTA, MEDICINSKE PRIPOMOČKE, KEMIKALIJE IN OSTALO BLAGO, O VARNI UPORABI ZDRAVIL, KI SE LAHKO IZDAJAJO BREZ RECEPTA IN PRAVILNI UPORABI MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, PRIPRAVLJA ZDRAVILA ZA IZDAJO NA RECEPT V SODELOVANJU FARMACEVTOM, SODELUJE PRI PRIPRAVI MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV, PREVZEMA IN SHRANJUJE ZDRAVILA IN DRUGO BLAGO, UPRAVLJA Z ZAHTEVNIMI STOJI IN APARATI, VODI STROKOVNO ADMINISTRATIVNO (PREVERJANJE TEHTNIC, TERMOMETROV, CENIKOV, RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV, KONTROLA ROKOV UPORABE, SKRB ZA ZALOGE), SKRBI ZA UREJENO OKOLJE, NA SVOJEM PODROČJU OPRAVLJA ZAHTEVNEJŠO NALOGO, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST.

Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, in lekarništvo

Trajanje : Določen čas oz. nadomeščanje porodniške odsotnosti

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji

Opravljen strokovni izpit. V kolikor vas o objavi lahko obvestimo po epošti, prosimo da vlogi priložite še izjavo o strinjanju.

Prijava je mogoča do 4. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA