Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA (M/Ž)

V DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA (VRHNIKA) Polni delavnik Thursday, October 1st, 2020

NOVA ZAPOSLITVENA PRILOŽNOST – V NAŠO SREDINO VABIMO DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO

Iščemo visoko motivirano, pozitivno in timsko naravnano osebo, ki bo s svojo predanostjo skupnim ciljem pripomogla k uresničevanju vizije Doma upokojencev Vrhnika na delovnem mestu

MEDICINSKA SESTRA – VODJA TIMA (M/Ž)

Nudimo:

 stabilno delovno okolje in delo v prijetnem kolektivu,

 enoizmensko delo – pet dni v tednu,

 možnosti strokovnega izobraževanja in usposabljanja,

 podpiramo osebno rast.

Pričakujemo:

 VII. stopnja izobrazbe zdravstvene smeri (specializacija po višješolskih strokovnih programih, visokošolski strokovni programi oziroma 1. bolonjska stopnja),

 strokovni izpit,

 najmanj 3 leta delovnih izkušenj,

 organizacijske in vodstvene sposobnosti, vključno s sposobnostjo razumevanja odnosov in reševanja konfliktov,

 komunikacijsko – motivacijske sposobnosti,

 samoiniciativnost, natančnost in doslednost ter pravočasnost izvajanja nalog v skladu s postavljenimi roki in navodili,

 računalniška pismenost (uporaba Word, Excel, Outlook, itd.),

 zaželeno znanje iz gerontologije in psihiatrije, delo s skupinami.

Naloge delovnega mesta so:

– organiziranje, vodenje, usklajevanje in nadziranje dela zaposlenih v delovni enoti,

– vključevanje v programe, ki se odvijajo v del. enoti in koordinacija dela ter sodelovanje z drugimi službami v domu, uvajanje novih metod dela,

– skrb za organizacijo in usklajevanje rednih timskih sestankov zaposlenih v del. enoti,

– sodelovanje pri razreševanju konfliktnih situacij med stanovalci in zaposlenimi ter svojci v del. enoti,

– načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesa zdravstvene nege stanovalca v stanju zdravja in bolezni,

– organiziranje, sodelovanje, spremljanje in izvajanje predpisanih diagnostično-terapevtskih posegov in postopkov zdravstvene nege ter evidentiranje postopkov zdravstvene nege in medicinsko tehničnih posegov,

– sodelovanje z zdravnikom ob dnevnih vizitah in specialisti,

– načrtovanje, izvajanje in nadzorovanje higienskih postopkov, izvajanje ter nadziranje ukrepov za preprečevanje bolnišničnih okužb (POBO),

– nadzor in vodenje depoja zdravil in narkotikov,

– vodenje evidenc, priprava analiz, poročil ter priprava planov dela in nabav,

– mentorstvo, uvajanje novih sprejetih zaposlenih,

– opravljanje drugih nalog po navodilih in veljavnih aktih zavoda ter navodilih nadrejenega.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusno dobo štirih mesecev.

Če vas veseli delo s starostniki, ste ambiciozni, iščete stabilno zaposlitev in menite, da bi s svojo osebnostjo, izkušnjami in pozitivnim pristopom lahko doprinesli k razvoju storitev na delovnem mestu,

nam najkasneje do 13. oktobra 2020 pošljite prijavo z življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev

na elektronski naslov info@du-vrhnika.si