Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (JESENICE) Polni delavnik Thursday, January 31st, 2019

Opis dela:

-VZPOSTAVITI PARTNERSKI IN SODELUJOČ ODNOS V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV -NADZOR NAD DELOVANJEM APARATOV -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH - IN ZDRAVSTVENO VZGOJNO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV -SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTIČNE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI -OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA IN V OKVIRU DELOKROGA ZA TO DELOVNO MESTO. SPECIALNA ZNANJA KANDIDATOV: -DOBRO ZNANJE REANIMACIJE IN NJENIH ZDRAVIL TER NJENA UPORABA -ROKOVANJE Z APARATI -TRIAŽA PO NAČELIH MANCHESTRSKEGA TRIAŽNEGA SISTEMA.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

Vloga mora vsebovati:

1.življenjepis, pri čemer je zaželeno, da je podan v obliki CV-Europass,

2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,

3.vpis v Register izvajalcev zdravstvene in babiške nege,

4.licenco zdravstvene nege,

5.navedbo o dolžini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu.

Kandidati naj vlogo skupaj z dokazili pošljejo na naslov: , Vložišče, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice ali na elektronski naslov: info@sb-je.si. Kandidati s katerimi bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi moraj biti cepljeni za ošpice in hepatitis B.

Prijava je mogoča do 8. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

MUBI SABINA
telefon: 04 58 68 216
el. naslov: kadri@sb-je.si