Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA REVMATOLOGIJO

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Sunday, February 17th, 2019

Opis dela:

– NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V ČNI AMBULANTI, – ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU, ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, – PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE, PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, – ZDRAVSTVENO VZGOJNO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI – DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Določen čas oz. do 30.06.2019

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

VELJAVNA , /DIPLOMIRANI .

Prijava je mogoča do 23. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA