Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ODDELEK ZA KIRURGIJO

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA (IZOLA) Polni delavnik Thursday, February 14th, 2019

Opis dela:

OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V ČNI AMBULANTI. SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU PACIENTOV. OBRAVNAVA PACIENTA SKLADNO S STROKOVNIMI SMERNICAMI IN NAVODILI ZA . IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA NA ODDELKU IN SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH GLEDE NA POTREBE DELA.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov:italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO ŽIVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (OVERJENA FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER )

Prijava je mogoča do 20. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
POLJE 40, 6310 IZOLA – ISOLA

el. naslov: zala.radovac@sb-izola.si