Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI OZ. DIPLOMIRANA BABICA V POPORODNI INTENZIVNI NEGI, GINEKOLOŠKA KLINIKA, KO ZA PERINATOLOGIJO

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Thursday, October 30th, 2014

Opis dela:

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA OZ. OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.

Trajanje Določen čas 21.10.2015

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji VELJAVNA . (VS) ALI DIPL.BABICA, VMS .

Prijava je mogoča do 3.11.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 ,
1000 LJUBLJANA