Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!Dodaj zaposlitveni portal med priljubljene v tvoj brskalnik!
Za ogled novih zaposlitvenih oglasov kliknite na spodnje kategorije zdravstvenih profilov!
Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DISPANZERSKI DEJAVNOSTI

V ZDRAVSTVENI DOM KOPER (KOPER) Polni delavnik Thursday, December 4th, 2014


Opis dela:

PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA PROSTORA, DELOVNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV ZA DELO , ODGOVORNOST ZA DELOVNA SREDSTVA IN RACIONALNO PORABO MATERIALA ZA DELO, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, PROMOCIJA, IZVAJANJE, NADZIRANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN ZDRAVSTVENE VZGOJE, ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA IZVAJANJA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV ZA POSAMENE SKUPINE PREBIVALCEV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA S POSAMEZNIKOM IN DRUŽINO (INDIVIDUALNO SVETOVANJE, DELO Z MALO SKUPINO, PREDAVANJA, PRESTAVITVE, SVETOVANJA), VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, DOKUMENTACIJE ZDRAVSTVENE NEGE IN KATEGORIZACIJA BOLNIKOV, SODELOVANJE V DELU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE STROKOVNE TRIAŽE, VODI DELO NEGOVALNEGA TIMA, IZVAJANJE PRVE POMOČI IN

UKREPOV V NUJNI MEDICINSKI POMOČI, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV V SKLADU Z ZAKONODAJO, NAROČANJE, HRANJENJE, NADZOROVANJE IN EVIDENCA CEPIV (HLADNA VERIGA) , POMOČ PRI CEPLJENJU – PRIPRAVA CEPIVA, VODI EVIDENCO CEPLJENJA, KONTROLIRA PRECEPLJENOST, NAROČA NA CEPLJENJA , IZVAJANJE SPLOŠNIH, SPECIFIČNIH IN INDIVIDUALNIH NALOG S CILJEM UTRJEVANJA IN OHRANJANJA ZDRAVJA, OMOGOČANJA ZDRAVEGA PSIHOFIZIČNEGA RAZVOJA, NUDENJA POMOČI PRI ZAGOTAVLJANJU OPTIMALNIH POGOJEV ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA, IZDELAVA PLANOV ZA ZDRAVSTVENO VZGOJNE PROGRAME, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PLANOV KOORDINACIJA ZV PROCESA NA VSEH NIVOJIH PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, SPREMLJANJE, IZVAJANJE PREDPISANIH DIAGNOSTIČNO-T

Trajanje zaposlitve Nedoločen čas

Delovne izkušnje 5 let

Znanje jezikov italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Prijava je mogoča do 14.12.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

ZDRAVSTVENI DOM KOPER
DELLAVALLEJEVA ULICA 3 ,
6000 KOPER

Kontaktna oseba: MEDVED KARMEN

telefon: 05 664-72-27

el. naslov: [email protected]