Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI, ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPEPRATIVNIH STROK (3 MESTA)

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Sunday, February 10th, 2019

Opis dela:

PRIPRAVA IN PREVERJANJE APARATUR, OPREME IN PRIPOMOČKOV ZA IZVAJANJE ANESTEZIJE, SPREJEM IN PSIHOFIZIČNA PRIPRAVA PACIENTA NA ANESTEZIJO IN OPERATIVNI POSEG, NADZOROVANJE PACIENTA V PERIOPERATIVNEM OBDOBJU, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA TER LAJŠANJA BOLEČINE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA VSEH PODROČJIH ANESTEZIJSKE DEJAVNOSTI, IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DODATNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA TER TRANSPORTA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA, ZDRAVSTVENO VZGOJNO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI TER DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

Trajanje : Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Urnik dela: popoldan

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

/DIPLOMIRANI , VELJAVNA ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ZDRASTVENE NEGE.

Prijava je mogoča do 17. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA