Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR (MARIBOR) Polni delavnik Thursday, February 14th, 2019

Opis dela:

– UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI BOLNIKOV NA PODROČJU OPERATIVNE DEJAVNOSTI; – ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE NA PODROČJU OPERATIVNE DEJAVNOSTI; – ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI, – NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR HIGIENSKO SANITARNIH POSTOPKOV PO ASEPTIČNIH STANDARDIH ZA PODROČJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI; – UVAJANJE SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI; – DRUGA DELA PO NAROČILU GLAVNE OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE OP. BLOKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev oz. zaradi začasno povečanega obsega dela

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

Diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik, strokovni izpit.

Prijava je mogoča do 22. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR