Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v specialistični ambulanti (m/ž)

V Cardial d.o.o. (Ljubljana) Polni delavnik Sunday, July 4th, 2021

Medicinski center Cardial zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

– Opravljanje dela v različnih specialističnih ambulantah: kardiološki, nevrološki, proktološki, dermatološki, ORL, ambulanti za preventivne zdravstvene preglede …,

– izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti,

– priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege,

– sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre,

– evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije,

– čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih,

– priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij,

– urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih,

– posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri,

– izvajanje ukrepov za varstvo pri delu,

– izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali glavne medicinske sestre.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

PRIČAKOVANJA:

– delovne izkušnje: 1 leto

– strokovno delo

– poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT

– sposobnost organiziranja svojega dela

– natančnost in zanesljivost

– samostojnost in samoiniciativnost

– komunikativnost

– tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev

– timsko delo

– pripadnost družbi

– primeren odnos do sodelavcev

– osebna urejenost

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOST:

– poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel …)

– znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

KAJ NUDIMO:

– Prosto delovno mesto za pozitivno osebo, ki ji ustreza dinamičnost in raznolikost delovnega procesa.

– URNIK DELA: dvoizmensko delo

– DELOVNO RAZMERJE bomo sklenili za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Svojo vlogo s fotokopijo diplomske listine, veljavne licence in življenjepis pošljite na e-naslov maja.kosele@cardial.net najkasneje do 1. 8. 2021.