Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v endoskopiji (m/ž)

V Diagnostični center Bled d.o.o. (Ljubljana) Polni delavnik Thursday, April 1st, 2021

Diagnostični center Bled je prvi zasebni diagnostični center v Sloveniji s skoraj 30-letno tradicijo, ki zaradi povečanega obsega dela zaposli:

Diplomirano medicinsko sestro/diplomiranega zdravstvenika v endoskopiji (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

• delo v specialističnih ambulantah, predvsem v endoskopiji na področju gastroenterologije

• izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti

• priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege

• sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre

• evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije

• čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih

• priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij

• urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih

• posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Ljubljana

NAŠA PRIČAKOVANJA:

• zaželene izkušnje v endoskopiji

• strokovno delo

• poznavanje in upoštevanje kodeksa etike MS in ZT

• sposobnost organiziranja svojega dela

• natančnost in zanesljivost

• samostojnost in samoiniciativnost

• komunikativnost

• tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev

• timsko delo

• pripadnost družbi

• primeren odnos do sodelavcev

• osebna urejenost

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 30. 4. 2021 na naslov Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, Bled (za gospo Marinko Krumpestar) s pripisom »Za razpis – endoskopija«

ali na elektronski naslov marinka.krumpestar@dc-bled.si

Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.