Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (m/ž)

V Medi Cons d.o.o. (Novo mesto) Polni delavnik Friday, October 1st, 2021

Specialistična internistično-kardiološka ambulanta Medi Cons, članica Skupine Diagnostični center Bled, zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

– delo v specialističnih ambulantah, predvsem v kardiološki in nevrološki ambulanti

– izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti

– priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege

– sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre

– evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije

– čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih

– priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij

– urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih

– triažiranje napotnic, naročanje nujnih in zelo hitrih pregledov

– posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri

– izvajanje ukrepov za varstvo pri delu

– izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali nadrejene medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

– prednost bodo imeli kandidati z znanjem EMG

– strokovno delo

– poznavanje in upoštevanje kodeksa etike

– natančnost in zanesljivost

– komunikativnost

– tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev

– timsko delo

– pripadnost družbi

– primeren odnos do sodelavcev

– osebna urejenost

– poznavanje dela z računalnikom (Birpis, Word, Excel …)

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 15. 10. 2021 na sedež podjetja Medi Cons: Medi Cons d.o.o., Pod skalo 4, Bled s pripisom »Za razpis – Medi Cons« ali na elektronski naslov glavne medicinske sestre v Skupini Diagnostični center Bled, katere član je Medi Cons: marinka.krumpestar@dc-bled.si

Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.