Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK

V AMBULANTA ZA PLJUČNE BOLEZNI in ALERGIJE Polona Zalokar, dr. med. (LJUBLJANA ) Polni delavnik Tuesday, June 16th, 2020

Delo diplomirane medicinske sestre v ambulanti za pljučne bolezni in alergije:

– naročanje bolnikov in vodenje čakalnega seznama,

– delo s programom Hipokrat,

– urejanje kartotek,

– izvajanje spirometrije in kožnih alergoloških testov,

– snemanje EKG,

– skrb za nabavo materiala za ambulanto…

Rok za prijave: 30.6.2020

Delo za določen čas 1. leta z možnostjo podaljšanja.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Email: polona.zalokar@pulmo.si

Ambulanta za pljučne bolezni in alergije Polona Zalokar, dr. med.
Zaloška 69, Ljubljana

http://www.Pulmo.si