Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI, ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

V ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Monday, February 25th, 2019

Opis dela:

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA IN V PALIATIVNI OSKRBI, IZVAJANJE KEMOTERAPIJE PO NALOGU ZDRAVNIKA, PRIPRAVA BOLNIKA NA KEMOTERAPIJO, PRIPRAVA CITOSTATIKOV PO NALOGU ZDRAVNIKA ZA APLIKACIJO, IZVAJANJE CITOSTATSKE TERAPIJE IN SPREMLJANJE STANJA BOLNIKA MED TERAPIJO, DAJANJE NAVODIL BOLNIKU O POSTOPANJU PO KONCU TERAPIJE IN SVETOVANJE O ZMANJŠANJU NEŽELENIH UČINKOV, STALNO IZVAJANJE ZN PRI BOLNIKIH NA CITOSTATSKI TERAPIJI, SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTIČNEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZN V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZN , MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV IN VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NOVOSPREJETIH SODELAVCEV V OKVIRU DELOKROGA , SODELOVANJE V RAZISKOVALNEM DELU NA PODROČJU ZN, DRUGA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

VII./1 stopnja izobrazbe smer zdravstvena nega, poznavanje metod priprave citostatikov, priprava in aplikacija citostatikov

Prijava je mogoča do 1. 03. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA