Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU IT III ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA PERINATOLOGIJA

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, January 5th, 2018

Opis dela:

-UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE BABIŠKE NEGE OB SPREJEMU PORODNICE, MED IN PO PORODU TER IZVAJANJE BABIŠKE NEGE NOVOROJENČKA,

-SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,

-NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE IN NOVOROJENČKA,

-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z NOSEČNICAMI, PORODNICAMI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI,

-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje zaposlitve: Določen čas oz. do 30.06.2018

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji

DIPLOMIRANA BABICA (VS), DIPLOMIRANA BABICA (VS)/1.bol.st/, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA – SPECIALIST, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA (do leta 1985). Veljavna licenca za poklic s šiframi: 79412, 99406, 69491. Vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege za poklic s šifro 59402.

Prijava je mogoča do 16. 01. 2018.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA