Zaposlitveni oglasi v zdravstvu

Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU IT III ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA PERINATOLOGIJA

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, January 5th, 2018

Opis dela:

-NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA NOVOROJENČKA,

-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER OSKRBE PRI ŽIVLJENJSKO OGROŽENEM NOVOROJENČKU V PROSTORIH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,

-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV PRI NOVOROJENČKU,

-ZDRAVSTVENO VZGOJNO Z OTROČNICAMI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,

-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

DIPLOMIRANA BABICA (VS), DIPLOMIRANA BABICA (VS)/1.bol.st/, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA – SPECIALIST, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.bol.st/, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS).

VELJAVNA LICENCA.

Prijava je mogoča do 13. 01. 2018.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA