Zaposlitveni oglasi v zdravstvu






Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU IT III (E037006) ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA PERINATOLOGIJA

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, November 14th, 2017

Opis dela:

-UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE BABIŠKE NEGE OB SPREJEMU PORODNICE, MED IN PO PORODU TER IZVAJANJE BABIŠKE NEGE NOVOROJENČKA, -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE IN NOVOROJENČKA, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO Z NOSEČNICAMI, PORODNICAMI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, -DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : določen čas oz. 30.06.2018

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji

(VS), DIPLOMIRANA BABICA (VS)/1.bol.st/, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA – , – BABICA (do leta 1985).

Veljavna za poklic s šiframi: 79412, 99406, 69491.

Vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege za poklic s šifro 59402.

Prijava je mogoča do 22. 11. 2017.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj vlogo pošljejo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA