Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E037006)

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (JESENICE) Polni delavnik Friday, September 30th, 2016

Opis dela:

NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: IN POMOČ ŽENSKAM MED NOSEČNOSTJO, OB PORODU IN V POPORODNEM OBDOBJU, VODENJE NORMALNEGA PORODA IN DAJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI PRI PORODU, ČE ZDRAVNIKA NI, PREPOZNAVANJE PATOLOŠKIH SPREMEMB PRI MATERI IN OTROKU, UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI TER NAPOTITEV K SPECIALISTU, PREGLEDOVANJE IN NEGOVANJE NOVOROJENČKA TER UKREPANJE, KADAR JE POTREBNO, IZVAJANJE BABIŠKE NEGE IN ZDRAVLJENJE, KI GA PREDPIŠE , VODENJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN NEGOVALNE DOKUMENTACIJE , SPREMLJANJE NORMALNEGA POTEKA NOSEČNOSTI IN IZVAJANJE POTREBNIH PREISKAV, PROMOCIJA ZDRAVJA, SVETOVANJE PRI NAČRTOVANJU DRUŽINE, VAROVANJE REPRODUKTIVNEGA ZDRAVJA IN POSREDOVANJE USTREZNIH NAPOTITVENIH INFORMACIJ.

Izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniške odsotnosti

Delovni čas polni delovni čas

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno

Drugi pogoji

Kandidati za zasedbo delavnega mesta morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj visokošolska strokovna izobrazba zdravstvene smeri – babištvo -TPO, potrdilo o cepljenju za hepatitis B in ošpice in vsaj 3 mesece delovnih izkušenj na področju aktivnosti in kompetenc dipl. babice. Od kandidatov pričakujemo: Urejena in psihično ter fizično stabilna oseba, empatija do nosečnic, porodnic, otročnic in novorojenčkov, sposobnost prilagajanja, hitrega odzivanja in kritične presoje, samoiniciativnost, natančnost in doslednost ter pravočasnost izvajanja naloge v skladu s postavljenimi roki in navodili, da opravljate vestno, samostojno, varno in kakovostno, da do porodnice (ženske) gradite razumevajoč odnos in ga obravnavate s spoštovanjem, v središče vašega dela postavljate dobro počutje porodnice (ženske), ste motivirana, fleksibilna in timsko usmerjena oseba, veščine komuniciranja. Vloga mora vsebovati: 1.življenjepis, 2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, 3.dokazila o opravljenem strokovnem izpitu, 4.licenco zdravstvene in babiške nege in 5.navedbo o dolžini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu. KANDIDATI NAJ VLOGO SKUPAJ Z DOKAZILI O IZOBRAZBI (diplomo, odločbo o licenci zdravstvene in babiške nege) POŠLJEJO NA NASLOV SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, VLOŽIŠČE, CESTA MARŠALA TITA 112, 4270 JESENICE ALI NA ELEKTRONSKI NASLOV INFO@SB-JE.SI. KANDIDATI S KATER

Prijava je mogoča do 2.10.2016

Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Poskusno delo 3 mesece

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

Kontaktna oseba: SLUŽBA KADROVSKA

telefon: 04 58 68 430

el. naslov: kadri@sb-je.si