Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR (MARIBOR) Polni delavnik Monday, February 25th, 2019

Opis dela:

UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI VAROVANK NA PODROČJU GINEKOLOŠKO PERINATOLOŠKE DEJAVNOSTI NA PRIMARNI, SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI OBRAVNAVE; UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PORODNIŠKE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI PRI NORMALNEM, NEPRAVILNEM ALI OPERATIVNEM PORODU; IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI NA PODROČJU GINEKOLOŠKO PERINATOLOŠKE DEJAVNOSTI; ZDRAVSTVENO VZGOJNO Z BOLNICAMI IN NJIHOVIMI SVOJCI NA PODROČJU GINEKOLOŠKO PERINATOLOŠKE DEJAVNOSTI; PRIPRAVA BOLNIC IN NOVOROJENCEV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO PRI ŽIVLJENJSKI OGROŽENOSTI, DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM; KOORDINIRANJE DELA S SERVISNIMI IN OSKRBNIMI SLUŽBAMI; NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR HIGIENSKO SANITARNIH POSTOPKOV PO ASEPTIČNIH STANDARDIH ZA PODROČJE PORODNE DEJAVNOSTI, IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI; UVAJANJE SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI; UVAJANJE SODOBNIH ORGANIZACIJSKIH IN VODSTVENIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI; DRUGA DELA PO NAROČILU GLAVNE MEDICINSKE SESTRE ODDELKA IN LEČEČEGA ZDRAVNIKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Določen čas, 6 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji

Zahtevana izobrazba: / diplomirani babičar, strokovni izpit.

Prijava je mogoča do 26. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR