Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (JESENICE) Polni delavnik Friday, January 11th, 2019

Opis dela:

-IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI

-IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE PRI NOSEČNICAH, OTROČNICAH IN NOVOROJENCIH

-ZDRAVSTVENO VZGOJNO IN

-SAMOSTOJNO IZVAJANJE BABIŠKIH VIZIT TER VODENJE ZDRAVIH NOSEČNIC V OKVIRU SVOJIH KOMPETENC

-SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFIČNIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV, PSIHIČNA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSEG

-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA

-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTA

-IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB -VZDRŽEVANJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN APARATUR

-SKRB ZA NAROČANJE IN SPREMLJANJE PORABE ZDRAVIL IN POTROŠNEGA MATERIALA TER, PRIPOMOČKOV IN APARATUR

-IZVAJANJE MENTORSTVA NOVO ZAPOSLENIM, ŠTUDENTOM IN DIJAKOM

-PREDAJA PACIENTA NA VSEH NIVOJIH

-SKRB ZA VARNOST PACIENTOV

-ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO V BABIŠKI IN ZDRAVSTVENI NEGI ZA RAZVOJ POKLICA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

-OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta.

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 2 leti

Znanje jezikov: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

Vloga mora vsebovati:

1.življenjepis, pri čemer je zaželeno, da je podan v obliki CV-Europass,

2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,

3.vpis v Register izvajalcev zdravstvene in babiške nege,

4.licenco zdravstvene nege,

5.navedbo o dolžini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu.

Kandidati naj vlogo skupaj z dokazili pošljejo na naslov: , Vložišče, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice ali na elektronski naslov: info@sb-je.si.

Kandidati s katerimi bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi moraj biti cepljeni za ošpice in hepatitis B.

Prijava je mogoča do 16. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

MUBI SABINA
telefon: 04 58 68 216
el. naslov: kadri@sb-je.si