Zaposlitveni oglasi v zdravstvu

Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III 2 OSEBI

V GINEKOLOŠKA KLINIKA, KO ZA PERINATOLOGIJO (LJUBLJANA) Polni delavnik Wednesday, January 11th, 2017

Opis dela:

UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE BABIŠKE NEGE OB SPREJEMU PORODNICE, MED IN PO PORODU TER IZVAJANJE BABIŠKE NEGE NOVOROJENČKA, SODELOVANJE V PROCESU

ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH , NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE IN NOVOROJENČKA, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELA Z NOSEČNICAMI, PORODNICAMI IN SVOJCI MENTORSTVO

PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO S ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC

Število prostih delovnih mest 2

Izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje Določen čas oz. do 08.11.2017

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji VELJAVNA LICENCA. Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA BABICA (VS) VIŠJA MEDICINSKA SESTRA – SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA (do leta 1985)

Prijava je mogoča do 16. 01. 2017

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA