Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III 2 OSEBI

V GINEKOLOŠKA KLINIKA, KO ZA PERINATOLOGIJO (LJUBLJANA) Polni delavnik Wednesday, January 11th, 2017

Opis dela:

UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE BABIŠKE NEGE OB SPREJEMU PORODNICE, MED IN PO PORODU TER IZVAJANJE BABIŠKE NEGE NOVOROJENČKA, SODELOVANJE V PROCESU

ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH , NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE IN NOVOROJENČKA, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELA Z NOSEČNICAMI, PORODNICAMI IN SVOJCI MENTORSTVO

PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO S ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC

Število prostih delovnih mest 2

Izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje Določen čas oz. do 08.11.2017

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji VELJAVNA . Zahtevan poklic: (VS) VIŠJA MEDICINSKA SESTRA – – BABICA (do leta 1985)

Prijava je mogoča do 16. 01. 2017

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA