Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPLOMIRANA BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA (IZOLA) Polni delavnik Wednesday, January 23rd, 2019

Opis dela:

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PRI ŽIVLJENJSKO OGROŽENEM IN ZDRAVEM NOVOROJENCU. IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA PRI OTROČNICAH IN SVOJCIH. SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAG.TERAPEVTSKIH POSEGOV. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI. TROIZMENSKO .

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO ŽIVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (OVERJENA FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA) PO NAVADNI POŠTI ALI PREKO SPLETNE STRANI https://sb-izola.si/predstavitev/kadri/prijava-na-prosto-delovno-mesto/ .

Prijava je mogoča do 29. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
POLJE 40, 6310 IZOLA – ISOLA

RADOVAC ZALA
telefon: 05 660 68 95
el. naslov: zala.radovac@sb-izola.si