Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, February 8th, 2019

Opis dela:

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER OSKRBE PRI ŽIVLJENJSKO OGROŽENEM NOVOROJENČKU V PROSTORIH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV PRI NOVOROJENČKU, ZDRAVSTVENO VZGOJNO Z OTROČNICAMI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC .

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji

ZAHTEVAN POKLIC: (VS), DIPLOMIRANA BABICA (VS)/1.bol.st/, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA – , (VS)/1.bol.st/, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS). VELJAVNA . NADOMEŠČANJE ZA ČAS PORODNIŠKE ODSOTNOSTI 1 LETA OZ. DO VRNITVE DELAVKE.

Prijava je mogoča do 16. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA