Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DELOVNI TERAPEVT ZA 20 UR NA TEDEN IN DELOVNI INŠTRUKTOR I ZA 20 UR NA TEDEN

V DOM UPOKOJENCEV PODBRDO (PODBRDO) Polovični delavnik Monday, February 25th, 2019

Opis dela:

PRIPRAVLJA PROGRAM DELOVNE TERAPIJE IN DOLOČA TERAPEVTSKE CILJE, ORGANIZIRA IN IZVAJA FUNKCIONALNO ZAPOSLITVENO DELOVNO TERAPIJO, UVAJA NOVE OBLIKE ANIMACIJE Z DELOVNEGA, KULTURNEGA IN REKREATIVNEGA PODROČJA …

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija

Trajanje : Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: z bazami podatkov – osnovno

Urnik dela: dopoldan

Poskusno delo: 2 meseca

Drugi pogoji

Opravljen strokovni izpit, poznavanje dela z računalnikom in poznavanje okolja Windows.

Prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev.

Kot pravočasno se bodo štele prijave, ki bodo prispele najkasneje do 7.3.2019 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno najkasneje z dne 7.3.2019.

Prijava je mogoča do 7. 03. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO
PODBRDO 33, 5243 PODBRDO

KEMPERLE DANILA
telefon: 05 38 01 842
el. naslov: info@dompodbrdo.si