Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK

V VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR (LJUBLJANA) Polni delavnik Thursday, February 14th, 2019

Opis dela:

ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA S POSAMEZNIKI V SKUPINI, IZVAJANJE AKTIVNOSTI DELOVNE TERAPIJE Z UPORABNIKI, VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

Trajanje : Določen čas, 6 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

Drugi pogoji

Primeren odnos do odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, kandidati morajo imeti zaključen študij izključno delovne terapije.

Prijava je mogoča do 28. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

TONČKE HOČEVAR
Vodnikova cesta 56, 1000 LJUBLJANA