Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR (MARIBOR) Polni delavnik Monday, February 25th, 2019

Opis dela:

USPOSABLJANJE ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev oz. do zaključenega pripravništva

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji

Delovni terapevt / delovna terapevtka, kandidati naj k prijavi priložijo dokazilo o izpolnjevanju pogojev.

Prijava je mogoča do 27. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR