Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK

V DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE (LJUBLJANA) Polni delavnik Wednesday, January 16th, 2019

Opis dela:

IZDELAVA PROGRAMA DELA IN DELOVNEGA NAČRTA ZA DELOVNO TERAPIJO IN ANIMACIJO V SKLADU Z NALOGAMI IN CILJI DOMA, IZVAJANJE OBRAVNAVE PO PROCESU DELOVNE TERAPIJE (OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE TERAPEVTSKEGA PROGRAMA OBRAVNAVE SKUPAJ S STANOVALCEM TER IZVAJANJE), RAZVIJANJE, IZBOLJŠEVANJE, PRILAGAJANJE OKUPACIJ NA PODROČJU SKRBI ZA SAMEGA SEBE, PRODUKTIVNOSTI IN PROSTEGA ČASA, PRILAGAJANJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA GLEDE NA POTREBE POSAMEZNIKA, UGOTAVLJANJE ŽELJA STANOVALCEV GLEDE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V DOMU IN PROMOVIRANJE AKTIVNOSTI ZA OHRANJANJE ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA IN DOSEGANJE VIŠJE KVALITETE BIVANJA V DOMU IN ANIMIRANJE STANOVALCEV, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE INTERESNIH SKUPIN, DRUŽABNIH, REKREATIVNIH, KULTURNIH IN DRUGIH DOGODKOV, POVEZOVANJE S ČETRTNO SKUPNOSTJO, ŠOLAMI, DRUŠTVI, IPD. IN NAČRTOVANJE SKUPNIH AKCIJ, ANIMIRANJE KRAJANOV K PROSTOVOLJNEMU DELU V DOMU IN PRIPRAVA PROSTOVOLJCEV ZA , ORGANIZIRANJE, VODENJE IN SPREMLJANJE NJIHOVEGA DELA, VREDNOTENJE DELA NA PODLAGI RAZMERJA MED CILJI, POSTAVLJENIMI NA ZAČETKU OBRAVNAVE IN DOSEŽENIM KONČNIM REZULTATOM, SODELOVANJE PRI TIMSKI STROKOVNI OBRAVNAVI STANOVALCA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, PO NAVODILIH IN ODREDBI NEPOSREDNEGA VODJE

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., (podrobneje neopredeljeno)

Trajanje : Določen čas, 6 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno

Urnik dela: dopoldan

Drugi pogoji

Kandidat/ka ne rabi imeti opravljen strokovni izpit s področja zdravstvenega varstva in ne preizkusa iz varstva pri delu in protipožarnega varstva.

Prijava je mogoča do 20. 01. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE
NOVE FUŽINE 40, 1000 LJUBLJANA

MODERNIČ LILIJANA
telefon: 01/58 74 621
el. naslov: tajnistvo@dso-fuzine.si