Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK

V CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK (KAMNIK) Polni delavnik Monday, February 25th, 2019

Opis dela:

OSNOVNA PODROČJA DELOVNE TERAPIJE: OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA DELOVNE TERAPIJE, IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (UČENJE DNEVNIH AKTIVNOSTI, PRIDOBIVANJE ČUTNO GIBALNIH IN SENZOMOTORIČNIH IZKUŠENJ, INTEGRACIJA PRAVILNIH GIBALNIH VZORCEV, TRENING FINE IN GROBE MOTORIKE, IZBOLJŠANJE PERCEPTIVNO-KOGNITIVNEGA DELOVANJA …)IZDELOVANJE DROBNIH ORTOTSKIH PRIPOMOČKOV IN UČENJE UPORABE LE-TEH, UČENJE OSAMOSVAJANJA V DNEVNIH AKTIVNOSTIH, VODENJE EVIDENC VSEBINE IN POGOSTOSTI TERAPEVTSKIH OBRAVNAV OTROKA, PISANJE POROČIL O SPREMEMBAH OTROKOVIH PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI. SPECIALNA PODROČJA DELOVNE TERAPIJE:IZBIRA, TESTIRANJE IN PRILAGODITEV MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV TER UČENJE IN TRENING NJIHOVE UPORABE (TESTIRANJE IN IZBIRA VOZIČKA,TESTIRANJE IN IZBIRA PRIMERNE RAČUNALNIŠKE OPREME, PRILAGODITVE PRI NADOMESTNI KOMUNIKACIJI, PRILAGAJANJE RAZLIČNIH PRIPOMOČKOV), SVETOVANJE PRI ODPRAVLJANJU ARHITEKTONSKIH OVIR, SVETOVANJE PRI POKLICNEM USMERJANJU, PRILAGODITVE DELOVNIH MEST IN OPREME (ŠOLA, VZGOJA, DOM, DELOVNO MESTO,…)UČENJE PLAVANJA PO HALLIWICKOVEM KONCEPTU, IGRALNO TERAPEVTSKE URE, ŠOLA DOBRE DRŽE, PRENOS TERAPIJE V DNEVNE AKTIVNOSTI, VKLJUČEVANJE V ŠIRŠE OKOLJE

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 6 mesecev

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno

Urnik dela: dopoldan

Drugi pogoji

Ustrezna izobrazba. dipl. delovni terapevt.

Zaželeno znanje tujega jezika.

K prošnji je potrebno poleg dokazil o izobrazbi priložiti še potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da zoper kandidata ne teče kazenski postopek.

Prijava je mogoča do 7. 03. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK
NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK