Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

DELOVNI TERAPEVT

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (JESENICE) Polni delavnik Thursday, February 14th, 2019

Opis dela:

SAMOSTOJNO IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKE DEJAVNOSTI OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) OBRAVNAVE, UPOŠTEVANJE TRENUTNIH SPOSOBNOSTI, POTREB IN INTERESOV PACIENTA, PRISPEVANJE K JASNEJŠI (MEDICINSKI) DIAGNOZI IN PROGNOZI OB OCENJEVANJU PODATKOV Z IZPOSTAVLJANJEM PROBLEMOV IN CILJEV DELOVNO TERAPEVTSKE OBRAVNAVE V SODELOVANJU Z ZDRAVNIKOM IN DRUGIMI ČLANI TIMA, SESTAVLJANJE PROGRAMA, OCENJEVANJA IN CILJNA OBRAVNAVA PACIENTOV, PONOVNO UČENJE ALI IZBOLJŠANJE IZVAJANJA VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PACIENTA V RAZLIČNIH OKOLIŠČINAH, VZPOSTAVLJANJE FUNKCIONALNE ODZIVNOSTI PACIENTA IN NAVAJANJE NA RACIONALNO UPORABO NJEGOVIH PSIHOFIZIČNIH POTENCIALOV, ZDRAVLJENJE PSIHIČNIH IN FIZIČNIH PATOLOŠKIH STANJ Z UPORABO SPECIFIČNIH TERAPEVTSKIH MEDIJEV IN NAMENSKIH AKTIVNOSTI Z UPORABO FUNKCIONALNIH ORTOTSKIH TER ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, IN NAČRTOVANJE POTREBNIH PRILAGODITEV NA DOMU PACIENTA, OBVEŠČANJE IN SVETOVANJE SVOJCEM GLEDE DELOVNO TERAPEVTSKE OBRAVNAVE, VREDNOTENJE REZULTATOV, PISANJE DIAGNOSTIČNIH ZAKLJUČKOV, POROČIL, DAJANJE PROGNOSTIČNIH MNENJ IN USMERITEV V TERAPEVTSKE POSTOPKE, KRITIČNO ANALIZIRANJE IN OCENJEVANJE DELOVNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, OCENJEVANJE REZULTATOV LASTNEGA DELA TER SPREMLJANJE IN PRISPEVANJE K RAZVOJU STROKE S SAMOSTOJNIM ŠTUDIJEM IN ORGANIZIRANIMI OBLIKAMI IZPOPOLNJEVANJA, OPRAVLJANJE OSTALIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA.

Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija

Trajanje : Določen čas oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 2 leti

Znanje jezikov: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno

Poskusno : 4 mesece

Drugi pogoji

Prijava mora vsebovati:

1.Življenjepis – zaželeno je, da je podan v obliki Europass.

2.Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

3. Navedba o dolžini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu.

Prijava je mogoča do 18. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj popolne prijave oddajo na naslov:

, Vložišče, Cesta maršala Tita 112,4270 Jesenice

ali na elektronski naslov info@sb-je.si.