Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

Bolničar negovalec I – nega III in IV (bolničarka negovalka/bolničar negovalec)

V DSO LJUBLJANA-BEŽIGRAD (LJUBLJANA ) Polni delavnik Thursday, December 23rd, 2021

Vabilo k zaposlitvi v Domu starejših občanov Ljubljana Bežigrad

Ker vam je in kakovostno življenje prioriteta, tako kot nam, vas vabimo, da se pridružite našemu kolektivu. Smo Dom s tradicijo, kjer skupaj delamo zgodbe že od leta 1977 in se ponašamo s certifikatom kakovosti E-Qalin.

Svoje poslanstvo boste lahko opravljali v urejenem delovnem okolju in prijetnem vzdušju, pri čemer boste lahko kvalitetno usklajevali svoje osebno življenje. Nahajamo se na odlični lokaciji za Bežigradom, tik ob obvoznici.

Vabimo vas k nam na obisk in k prijavi za . Pred tem pa se lahko po našem Domu sprehodite tudi virtualno:

https://www.dsolj-bezigrad.si/virtualni-sprehod/

Nudimo vam različne v zdravstveni negi za nedoločen čas, pri čemer bomo eden drugega najprej preizkusili preko poskusnega dela. Svojim zaposlenim omogočamo usposabljanja in izobraževanja ter možnost napredovanja.

Pogoji za zaposlitev: bolničarka negovalka/bolničar (srednja poklicna izobrazba, raven 4) z opravljenim strokovnim izpitom in odločbo o vpisu v register delavcev v zdravstveni negi

Funkcionalna znanja, kompetence in odgovornosti: poznavanje psihologije starostnika, znanje za z dementnimi, poznavanje in skrb za področje varnosti in zdravja pri delu ter aktivno znanje slovenskega jezika. Pri delu je potrebno skrbeti za zakonitost, varstvo osebnih podatkov ter poslovne in strokovne tajnosti.

Vaš delokrog bo obsegal:

• pomoč pri izvajanju zdravstvene nege in oskrbe uporabnikov

• nega in pomoč uporabnikom pri osnovnih življenjskih aktivnostih in opravilih, ki obsega: dihanje, osebno higieno in urejanje, umivanje in kopanje, oblačenje in slačenje, prehranjevanje in pitje, počitek in spanje, pomoč pri uporabi ortopedskih pripomočkov in dvigovanje na invalidski voziček, nameščanje v ustrezno lego, pomoč pri gibanju, premikanju v prostoru, orientaciji (transport), odvajanju in izločanju,

• opazovanje uporabnikovega počutja in poročanje odgovorni osebi

• transport, porcioniranje in serviranje hrane

• urejanje in higiensko vzdrževanje postelje ter urejanje in čiščenje neposrednega bivalnega okolja uporabnika

• vzdrževanje in čiščenje ortopedskih pripomočkov in drugih pripomočkov za zdravstveno nego in oskrbo

• čiščenje prostorov in pripomočkov za hranjenje na oddelku

• transport materiala in pripomočkov za zdravstveno nego

• oskrba umrlega

• mentorstvo pripravnikom, novo zaposlenim delavcem, praktikantom

• vodenje evidenc opravljenega dela

• druge naloge po navodilu nadrejenega

Delovni čas je organiziran večizmensko in neenakomerno.

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za nedoločen čas, s poskusnim delom v trajanju 1 meseca.

Delavcem je na voljo brezplačno parkiranje na domskem parkirišču in parkiranje koles v pokriti kolesarnici.

Od avtobusne postaje mestnega prometa smo oddaljeni 200m.

Za zaposlene izvajamo bogat program promocije zdravja na delovnem mestu, v okviru katerega med drugim zaposlenim zagotavljamo brezplačen zdrav zajtrk (oziroma imajo na voljo sveže sadje), brezplačno so zaposlenim na voljo nekatere fizioterapevtske storitve, organiziramo enodnevne in večdnevne pohode. Dvakrat letno vsem zaposlenim izplačamo delovno uspešnost z naslova tržne dejavnosti, in sicer glede na našo uspešnost prodaje blaga in storitev na trgu. Zelo se že veselimo časa po epidemiji, ko bomo ponovno lahko organizirali večdnevne strokovne ekskurzije in druge oblike druženja zaposlenih.

Rok za prijave: 30.12.2021

Kje se lahko prijavim na razpis:

Prijavite se lahko po navadni pošti na naslov DSO Ljubljana Bežigrad, Komanova ulica 1, Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: info@dsolj-bezigrad.si

Za dodatne informacije lahko pokličete na št. 01 589 67 53 (Alenka Cvetko)