Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV 2 OSEBI

V DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA (RADOVLJICA) Polni delavnik Friday, August 16th, 2019

OPAZOVANJE OSKRBOVANCA, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ TER PREPOZNAVANJE POTREB STAREJŠIH ZDRAVIH LJUDI IN VAROVANCEV V SOCIALNIH ZAVODIH IN NA DOMU, PREPOZNAVANJE POTREB LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI (INVALIDNI, OSEBE Z DEMENCO, DUŠEVNO BOLNI), PREPOZNAVANJE SPREMEMB PRI OSKRBOVANCU TER O TEM ODGOVORNO OBVEŠČAJO ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DELAVCE, NUDENJE POMOČI STANOVALCEM IN OSKRBOVANCEM,

TER POMOČ PRI GIBANJU ONEMOGLIH IN INVALIDNIH OSKRBOVANCEV, UREJANJE LEŽIŠČA, VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA OSKRBOVANČEVO OKOLJE, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN UREJANJU LEGE V POSTELJI, POMOČ PRI HRANJENJU IN PITJU, POMOČ PRI IZLOČANJU, ODVAJANJU, POMOČ PRI OSKRBI UMIRAJOČEGA IN UMRLEGA, PRVO POMOČ, OSKRBO S PERILOM IN OBLEKO, POMOČ PRI UPORABI IN VZDRŽEVANJU ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB.

Izobrazba po Klasius: 140 srednja poklicna, 723 Zdravstvena nega in oskrba

Trajanje : določen čas 12 mesecev oziroma do nadomeščanje daljše odsotnosti

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev

Poskusno : 1 mesec

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

opravljen strokovni izpit in vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, delo v treh izmenah, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih

Rok za prijavo kandidatov: 13.09.2019

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kontakt delodajalca: TJAŠA MEDVED,

04 537 51 51,

tajnistvo@dom-drjankabenedika.si