Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ASISTENT Z DOKTORATOM H019001 V INŠTITUTU ZA BIOMEDICINSKE VEDE

V UM; UM, MF (MARIBOR) Polni delavnik Wednesday, January 11th, 2017

Opis dela:

AKTIVNO PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV ZA FINANCIRANJE RAZISKOVALNEGA DELA. ORGANIZIRA POMOČ PRI ISKANJU VIROV, PRIJAVA PROJEKTOV. KONTINUIRANO IZVAJA RAZISKOVALNO DEJAVNOST NA

FAKULTETI. UPOŠTEVA STANDARDE KAKOVOSTI NA PODROČJU STORITEV IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA. SAMOSTOJNO REŠUJE PROBLEMATIKO RAZISKOVALNEGA DELA. SPODBUJA INOVATIVNOST V RAZISKOVALNI

SKUPINI. S STROKOVNIMI PRISPEVKI SE UVELJAVLJA V DOMAČI IN TUJI STROKOVNI LITERATURI. PRIPRAVLJA ZA OBJAVE IN DOKUMENTIRA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN ZNANSTVENO-RAZVOJNO DELO.

Izobrazba doktorat znanosti, Biologija in biokemija

Alternativna izobrazba doktorat znanosti

doktorat znanosti, Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno)

Trajanje Nedoločen čas

Znanje jezikov angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Računalniška znanja urejevalniki besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – zahtevno

Prijava je mogoča do 13. 01. 2017

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UM; UM, MF
Taborska ulica 8 , 2000 MARIBOR

Kontaktna oseba: LOZEJ IRIS

telefon: 02 2345832

el. naslov: iris.lozej@um.si