Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVSTVENI TEHNIK

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, February 23rd, 2010

Opis dela:

. V NEGOVALNI ENOTI, ZA POTREBE OČESNE KLINIKE – M/Ž

SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN PRI PRIPRAVI NAČRTA ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZDRAVSTVE NEGE IN MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PRI PACIETNIH Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI NA OSNOVI NEGOVALNEGA NAČRTA, SPREMLJANJE OGROŽENIH PACIENTOV NA RAZLIČNE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKE PREISKAVE, ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOČKOV, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOSPREJETIM SODELAVCEM

Delovne izkušnje 6 mes

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno

Drugi pogoji DO 3.12.2010, PREVERJENA USPOSOBLJENOST IZ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA, TEMELJNIH ZNANJ OBVLADOVANJA BOLEČINE, RAZJEDE ZARADI PRITISKA IN OBVLADOVANJA INKONTINENCE, PREVERJENA USPOSOBLJENOST IZ TEMELJNIH ZNANJ OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB IN ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU

Prijava je mogoča do 3.3.2010

Kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo

Urnik dela dvo ali več izmensko

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA