Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Thursday, January 2nd, 2014

Opis dela:

SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINAR. TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA NA VEČIH DELOVIŠČIH: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S POUDARKOM NA MEDICINSKI TERMINOLOGIJI TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU ZDRAVNIKOV IN IZPOLNJEVANJE RAZLIČNIH

OBRAZCEV IN DOKUMENTACIJE S PODROČJA DELA SLUŽBE, SAMOSTOJNI OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV IN VODENJE BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV SAMOPLACNIKOV IN DOPLACNIKOV TER PRIPRAVA STATISTIČNIH POROČIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROČIL ZA POLICIJO, ZZZS, SODIŠČA, VODENJE ČAKALNE KNJIGE, SAMOSTOJNO ARHIVIRANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA LE-TE ZA MIKROFILM TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA ARHIV RS

Izobrazba Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba, Tajniško in administrativno delo

Alternativna izobrazba Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazb

Trajanje Nedoločen čas

Delovne izkušnje 2 leti

Drugi pogoji LAHKO POKLIC USTREZNE DRUGE SMERI NA RAVNI IZOBRAZBE V, PREDNOST PRI IZBIRI BODO IMELI KANDIDATI Z IZKUŠNJAMI NA PODOBNIH DELIH V ZDRAVSTVU

Prijava je mogoča do 6.1.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Poskusno delo 2 meseca

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 ,
1000 LJUBLJANA