Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, December 5th, 2017

Opis dela:

SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA VEČIH DELOVIŠČIH: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA; SAMOSTOJNA PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S POUDARKOM NA MEDICINSKI TERMINOLOGIJI TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU ZDRAVNIKOV IN IZPOLNJEVANJE RAZLIČNIH OBRAZCEV IN DOKUMENTACIJE S PODROČJA DELA SLUŽBE; SAMOSTOJNI OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV IN VODENJE BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV SAMOPLAČNIKOV IN DOPLAČNIKOV TER PRIPRAVA STATISTIČNIH POROČIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV; SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROČIL ZA POLICIJO, ZZZS, SODIŠČA; VODENJE ČAKALNE KNJIGE, SAMOSTOJNO ARHIVIRANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA LE-TE ZA MIKROFILM TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA ARHIV RS.

Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija

Trajanje zaposlitve: Določen čas oz. do 07.11.2018

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 2 leti

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

Poskusno delo: 2 meseca

Drugi pogoji

EKONOMSKI TEHNIK, UPRAVNI TEHNIK, ADMINISTRATIVNI TEHNIK, GIMNAZIJSKI MATURANT ALI POKLIC DRUGE USTREZNE SMERI NA RAVNI V. STOPNJE IZOBRAZBE

Prijava je mogoča do 7. 12. 2017.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA