Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, KIRURŠKA KLINIKA, URGETNI KIRURŠKI BLOK

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Friday, April 18th, 2014

Opis dela:

SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINAR. TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA VEČIH DELOVIŠČIH: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S POUDARKOM NA MEDICINSKI, TERMINOLOGIJI TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU ZDRAVNIKOV IN IZPOLNJEVANJE RAZLIČNIH OBRAZCEV IN DOKUMENTACIJE S PODROČJA DELA SLUŽBE, SAMOSTOJNI OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV IN VODENJE BLAGAJNIŠKIH

PREJEMKOV SAMOPLAČNIKOV IN DOPLAČNIKOV TER PRIPRAVA STATISTIČNIH POROČIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROČIL ZA POLICIJO, ZZZS, SODIŠČA, VODENJE ČAKALNE KNJIGE, SAMOSTOJNO ARHIVIRANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA LE-TE ZA MIKROFILM TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA ARHIV RS

Trajanje zaposlitve Nedoločen čas

Drugi pogoji UPRAVNI TEHNIK, ADMINISTRATIVNI TEHNIK, GIMNAZIJSKI MATURANT – POKLIC USTREZNE DRUGE SMERI NA RAVNI IZOBRAZBE V, WORD, EXCEL, WINPIS PROGRAM, ELEKTRONSKA POŠTA, ZNANJE IZ MEDICINSKE TERMINOLOGIJE, KODEKS KOMUNICIRANJA V TIMU IN IZVEN NJEGA

Prijava je mogoča do 24.4.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, drugo (vpišite):

Poskusno delo 2 meseca

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 ,
1000 LJUBLJANA