Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Thursday, May 15th, 2014

Opis dela:

SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROCANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINAR. TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA VECIH DELOVIŠCIH: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S POUDARKOM NA MEDICINSKI, TERMINOLOGIJI TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU ZDRAVNIKOV IN IZPOLNJEVANJE RAZLICNIH OBRAZCEV IN DOKUMENTACIJE S PODROCJA DELA SLUŽBE, SAMOSTOJNI

OBRACUN ZDRAVSTVENIH STORITEV IN VODENJE BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV SAMOPLACNIKOV IN DOPLACNIKOV TER PRIPRAVA STATISTICNIH POROCIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROCIL ZA POLICIJO, ZZZS, SODIŠCA, VODENJE CAKALNE KNJIGE, SAMOSTOJNO ARHIVIRANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA LE-TE ZA MIKROFILM TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA ARHIV RS.

Trajanje zaposlitve Določen čas 22.07.2015

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Prijava je mogoča do 19.5.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 ,
1000 LJUBLJANA