Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Tuesday, April 29th, 2014

Opis dela:

SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROCANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINAR. TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA NA VECIH DELOVIŠCIH: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S POUDARKOM NA MEDICINSKI TERMINOLOGIJI TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU ZDRAVNIKOV IN IZPOLNJEVANJE RAZLICNIH OBRAZCEV IN DOKUMENTACIJE S PODROCJA DELA SLUŽBE, SAMOSTOJNI OBRACUN ZDRAVSTVENIH STORITEV IN VODENJE BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV SAMOPLACNIKOV IN DOPLACNIKOV TER PRIPRAVA

STATISTICNIH POROCIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROCIL ZA POLICIJO, ZZZS, SODIŠCA, VODENJE CAKALNE KNJIGE, SAMOSTOJNO ARHIVIRANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA LE-TE ZA MIKROFILM TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA ARHIV RS.

Trajanje Nedoločen čas

Delovne izkušnje 2 leti

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Prijava je mogoča do 6.5.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Urnik dela dvoizmensko

Poskusno delo 2 meseca

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA