Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Thursday, May 29th, 2014

Opis dela:

SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINAR. TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA NA VEČIH DELOVIŠČIH: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA S POUDARKOM NA MEDICINSKI TERMINOLOGIJI TER PISANJE

IZVIDOV PO NAREKU ZDRAVNIKOV IN IZPOLNJEVANJE RAZLIČNIH OBRAZCEV IN DOKUMENTACIJE S PODROČJA DELA SLUŽBE, SAMOSTOJNI OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV IN VODENJE BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV SAMOPLAČNIKOV IN DOPLAČNIKOV TER PRIPRAVA STATISTIČNIH POROČIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROČIL ZA POLICIJO, ZZZS, SODIŠCA, VODENJE ČAKALNE KNJIGE, SAMOSTOJNO ARHIVIRANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA LE-TE ZA MIKROFILM TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA ARHIV RS

Trajanje Določen čas 30.06.2015

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji UPRAVNI TEHNIK, ADMINISTRATIVNI TEHNIK, GIMANZIJSKI MATURANT IN POKLICI DRUGIH USTREZNIH SMERI NA RAVNI V. STOPNJE IZOBRAZBE, DOLOČEN ČAS DO 30.06.2015

Prijava je mogoča do 3.6.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2 ,
1000 LJUBLJANA