Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA (ŠEMPETER PRI GORICI) Polni delavnik Thursday, October 30th, 2014

Opis dela:

ADMINISTRATIVNA OPRAVILA PRI HOSPITALNI OBRAVNAVI BOLNIKA IN OBRAVNAVI BOLNIKA V AMBULANTNI OBRAVNAVI, VODENJE KARTOTEK IN EVIDENC PO DELOVNIH POSTOPKIH, VODENJE ADMINISTRATIVNE IN MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJANJE Z RAČUNALNIKOM IN MATRIČNIM TISKALNIKOM TER VODENJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI S TEM, VNAŠA STATISTIČNE PODATKE ZA PACIENTA, VNAŠA ZDRAVSTVENE STORITVE ZA PACIENTA, VRŠI ADMINISTRATIVNI SPREJEM PACIENTOV IN UREJA ZAVAROVALNIŠKE PODATKE, OPRAVLJA MENTORSKO DELO NOVO ZAPOSLENIH ZDRAVSTVENIH ADMINISTRATORK, JIH UVAJA V DELO IN IZOBRAŽUJE ZA POTREBE DELA S SPECIALNIMI PROGRAMI ZA POTREBE BOLNIŠNICE – BOLNIŠNIČNI INFORMACIJSKI SISTEM, PO NAREKU PRISTOJNEGA ZDRAVNIKA SPECIALISTA PIŠE IZVIDE PACIENTOV, SKRBI ZA VAROVANJE IN UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV SKLADNO Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI,…

Trajanje zaposlitve Določen čas

Računalniška znanja urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno

Drugi pogoji Pogoji: ekonomski tehnik, upravni tehnik, poslovni tehnik ali gimnazijski maturant, do 2 leti delovnih izkušenj, znanje dela z računalnikom in specialnimi programi za potrebe bolnišnice-bolnišnični informacijski sistem, obvladanje 10-prstnega slepega tipkanja, obvladanje dela na vseh deloviščih zdravstvene administracije v bolnišnici. Pred izborom kandidata bomo opravili testiranje iz

10-prstnega slepega tipkanja. Kandidati vložijo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Splošna bolnišnica “dr.Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13 A, 5290 Šempeter pri Gorici-tajništvo upravne službe s pripisom “prijava na objavo delovnega mesta Zdravstevni administrator III in št. objave 500-102/2014”.

Prijava je mogoča do 4.11.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Urnik dela večizmensko

Kje se lahko prijavim na razpis:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA
ULICA PADLIH BORCEV 13 A,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Kontaktna oseba: SLUŽBA KADROVSKA

telefon: 053301585, 053301586

el. naslov: kadrovska.sluzba@bolnisnica-go.si