Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR

V BOLNIŠNICA TOPOLŠICA (TOPOLŠICA) Polni delavnik Thursday, October 30th, 2014

Opis dela:

PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV TER VSEH POTREBNIH ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJSKIH OBRAZCEV, ADMINISTRATIVNI SPREJEM PACIENTA – REGISTRACIJA OSEBNIH PODATKOV, VNAŠANJE PODATKOV V RAČUNALNIK PO NAREKU ALI PREPISOVANJE PO DIKTAFONU ALI DRUGEM OPTIČNEM ZAPISU, PISANJE IZVIDOV IN ODPUSTNIH PISEM, DEKURSOSOV, DOPISOV, POROČIL, IZPOLNJEVANJE RAZNIH OBRAZCEV, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, OPTIČNO BRANJE IZVIDOV ZUNANJIH USTANOV IN VNOS V HOSPITALNI INFORMACIJSKI SISTEM (BIRPIS), EVIDENTIRANJE OPRAVLJENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV SKLADNO Z INTERNIMI

NAVODILI, VODENJE CELOTNE PREDPISANE DOKUMENTACIJE O POTEKU ZDRAVLJENJA BOLNIKOV, VODENJE CELOTNE KORESPONDENCE ZA POTREBE ODDELKA, SPREJEMANJE IN USMERJANJE POŠTE USTREZNIM NASLOVNIKOM, ZBIRANJE IN UREJANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TER POSREDOVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE V ARHIV, UREJANJE ARHIVA IN VODENJE EVIDENC O IZDANI MEDICINSKI DOKUMENTACIJI, OSKRBA ODDELKOV/ENOT/SLUŽB Z MEDICINSKO DOKUMENTACIJO, OPRAVLJANJE DRUGIH ADMINISTRATIVNIH DEL PO NAVODILU VODJE ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE, NAROČANJE REŠEVALNIH IN OSTALIH PREVOZOV ZA PACIENTE, NADZOR NAD PACIENTOVO DOKUMENTACIJO (UREJANJE, VODENJE, VZPOSTAVLJANJE IN AŽURIRANJE EVIDENC, OBRAZCEV), NADZOR OZIROMA ODGOVORNOST ZA PRIMERNO RAVNANJE IN VAROVANJE ŽIGOV, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA NAROČANJE ŽIGOV, PRIJAVLJANJE PREDPISANIH OBOLENJ (TBC, CA), POZNAVANJE IN OBVLADANJE BOLNIŠNIČNEGA INFORMACIJSKEGA PROGRAMA, DRUGA DELA IN NALOGE PO

Trajanje zaposlitve Nedoločen čas

Delovne izkušnje 6 mes

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Računalniška znanja urejevalniki besedil – zahtevno, delo s preglednicami – osnovno

Drugi pogoji Dobro pisno izražanje, znanje slovenskega jezika na visokem nivoju, dobro poznavanje strojepisja, sposobnost slepega deset prstnega tipkanja.

Prijava je mogoča do 7.11.2014

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kje se lahko prijavim na razpis:

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
TOPOLŠICA 61,
3326 TOPOLŠICA

Kontaktna oseba: BRGLEZ BLANKA

telefon: 03 898 77 26

el. naslov: blanka.brglez@b-topolsica.si