Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ PEDIATRIJE

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (JESENICE) Polni delavnik Thursday, January 31st, 2019

Opis dela:

Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ PEDIATRIJE.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Trajanje : Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 5 let

Znanje jezikov: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno

Poskusno : 4 mesece

Drugi pogoji

KANDIDATE VABIMO V STIMULATIVNO OKOLJE ZA STROKOVNI RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE, TAKOJŠNJO POLNO VKLJUČITEV V AMBULANTNO ALI HOSPITALNO DEJAVNOST, TAKOJŠNJO RAZNOVRSTNO, KOLIČINSKO OBSEŽNO IN STROKOVNO KAKOVOSTNO AMBULANTNO ALI HOSPITALNO DEJAVNOST. OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO STROKOVNOST, VKLJUČITEV V TIMSKO DELO, SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA DELA, KONTINUIRANO IZOBRAŽEVANJE.

Prijava mora vsebovati:

1.Življenjepis – zaželeno je, da je podan v obliki Europass.

2.Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe (medicina), datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

3.Dokazila o ustreznosti specializacije (potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, čnem izpitu, zdravniška in odločba o veljavnosti licence).

4.Navedba o dolžini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu.

Kandidati naj popolne prijave oddajo na naslov , Vložišče, Cesta maršala Tita 112,4270 Jesenice ali na elektronski naslov info@sb-je.si.

Prijava je mogoča do 2. 03. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

MUBI SABINA
telefon: 04 58 68 414
el. naslov: kadri@sb-je.si