Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ PATOLOGIJE

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (JESENICE) Polni delavnik Thursday, January 31st, 2019

Opis dela:

SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTIČNI ALI TERAPEVTSKI POSEG. SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTIČNI ALI TERAPEVTSKI POSEG. PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA. SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI DRUGIH STROK, SODELOVANJE S STROKOVNJAKI DRUGIH DOMAČIH IN TUJIH USTANOV, SODELOVANJE V ORGANIH ZDRAVSTVENEGA ZAVODA. SKRB ZA PROMOCIJO ZDRAVJA IN IZVAJANJE VZGOJNO ZDRAVSTVENEGA DELA / SVETOVALNA DEJAVNOST, OPRAVLJANJE DELOVNEGA PROGRAMA V SKLADU Z NAVODILI IN RAZPOREDOM PREDSTOJNIKA MATIČNEGA ODDELKA. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA. VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE O DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH (POPIS IN POTEK BOLEZNI, TEMPERATURNA LISTA, ODPUSTNA LISTINA, AMBULANTNI ZAPISNIK, ZAPISNIK KONZILIARNEGA PREGLEDA) TER DOKUMENTACIJE DOLOČENE NA OSNOVI ZAKONA, AKREDITACIJSKIH STANDARDOV ALI NA PRIMERIH DOBRE PRAKSE.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 4 leta

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

Prijava mora vsebovati:

1.Življenjepis – zaželeno je, da je podan v obliki Europass.

2.Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe (medicina), datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

3.Dokazila o ustreznosti specializacije (potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, specialističnem izpitu, zdravniška licenca in odločba o veljavnosti licence).

4.Navedba o dolžini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu.

Kandidati naj popolne prijave oddajo na naslov Splošna bolnišnica Jesenice, Vložišče, Cesta maršala Tita 112,4270 Jesenice ali na elektronski naslov info@sb-je.si.

Prijava je mogoča do 2. 03. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112, 4270 JESENICE

MUBI SABINA
telefon: 04 58 68 216
el. naslov: sabina.mubi@sb-je.si