Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ ORTOPEDIJE

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (JESENICE) Polni delavnik Thursday, January 31st, 2019

Opis dela:

-SAMOSTOJNO IZVAJANJE ČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTIČNI ALI TERAPEVTSKI POSEG, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTIČNI ALI TERAPEVTSKI POSEG – PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA – SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI DRUGIH STROK, SODELOVANJE S STROKOVNJAKI DRUGIH DOMAČIH IN TUJIH USTANOV – SODELOVANJE V ORGANIH ZDRAVSTVENEGA ZAVODA – SKRB ZA PROMOCIJO ZDRAVJA IN IZVAJANJE VZGOJNO ZDRAVSTVENEGA DELA / SVETOVALNA DEJAVNOST – OPRAVLJANJE DELOVNEGA PROGRAMA V SKLADU Z NAVODILI IN RAZPOREDOM PREDSTOJNIKA MATIČNEGA ODDELKA – OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA – VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE O DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH (POPIS IN POTEK BOLEZNI, TEMPERATURNA LISTA, ODPUSTNA LISTINA, AMBULANTNI ZAPISNIK, ZAPISNIK KONZILIARNEGA PREGLEDA) TER DOKUMENTACIJE DOLOČENE NA OSNOVI ZAKONA, AKREDITACIJSKIH STANDARDOV ALI NA PRIMERIH DOBRE PRAKSE – ZAGOTAVLJANJE NEPREKINJENEGA ZV IN NMP TER PRIPRAVLJENOSTI NA DOMU SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN STATUTOM.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Trajanje : Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

Prijava mora vsebovati:

1.življenjepis, pri čemer je zaželeno, da je podan v obliki CV-Europass,

2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe (medicina), datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

3.dokazila o ustreznosti specializacije (potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, specialističnem izpitu, zdravniška in odločba o veljavnosti licence),

4.navedbo o dolžini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu.

Kandidati naj popolne prijave oddaj na naslov , Vložišče, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice ali na elektronski naslov info@sb-je.si.

Prijava je mogoča do 2. 03. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

TUŠAR TATJANA
telefon: 04 58 68 430
el. naslov: kadri@sb-je.si