Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE

V OZG, OE ZD Škofja Loka (ŠKOFJA LOKA) Polni delavnik Wednesday, January 16th, 2019

Opis dela:

OCENJEVANJE INDIKACIJ ZA RTG PREGLEDE, PREISKOVANJE IN OCENJEVANJE ORGANOV IN ORGANSKIH SISTEMOV V TORAXU IN ABDOMNU, CELOKUPNA DIAGNOSTIKA SKELETA, OPRAVLJANJE KONTRASTNIH PREISKAV (UROLOŠKA IN GASTROENTEROLOŠKA DIAGNOSTIKA), PREISKOVANJE ORGANOV IN TKIV Z ULTRAZVOKOM, SODELOVANJE S DRUGIH STROK PRI PLANIRANJU DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, INDICIRANJE RAČUNALNIŠKO TOMOGRAFSKIH PREISKAV PRI BOLEZENSKIH ZNAKIH, DIAGNOSTIKI BOLEZENSKIH PROCESOV, INDICIRANJE NEVRORADIOLOŠKIH PREISKAV PRI BOLEZENSKIH ZNAKIH, DIAGNOSTIKI IN DIFERENCIALNI DIAGNOSTIKI BOLEZNI ŽIVČNEGA SISTEMA, INDICIRANJE INTERVENCIJSKIH POSEGOV V NEVRORADIOLOGIJI IN ANGIOLOŠKIH POSEGOV, NADZIRANJE ZAŠČITNIH UKREPOV ZA VARSTVO PRED RADIZIRAJOČIM SEVANJEM, SPREMLJANJE RAZVOJA TEHNOLOGIJE NA PODROČJU UZ IN RADIOLOGIJE, TER PRILAGAJANJE DANIM POTREBAM V NAŠI USTANOVI, DRUGA DELA PO ODREDBI DIREKTORJA OE, STROKOVNEGA VODJA TER VODJA SLUŽBE, NADZORNEGA ZDRAVNIKA ALI MENTORJA.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Trajanje : Določen čas oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODOSTNEGA DELAVCA.

Delovni čas: polni delovni čas

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Poskusno delo: 4 mesece

Drugi pogoji

DIPLOMA MEDICINSKE FAKULTETE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT IN VELJAVNA ZA PODROČJE RADIOLOGIJE. DELO V OE ZD ŠKOFJA LOKA IN V OE ZD TRŽIČ. DELO JE DOPOLDANSKO IN POPOLDANSKO.

Prijava je mogoča do 15. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

OZG, OE ZD Škofja Loka
Stara cesta 10, 4220 ŠKOFJA LOKA

BLATNIK JERNEJA
telefon: 04 502 00 56
el. naslov: tajnistvo@zd-loka.si