Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOG PPD2 / VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST

V SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ (PTUJ) Polni delavnik Wednesday, January 16th, 2019

Opis dela:

OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA IN ODČITAVANJE IZVIDOV MR DIAGNOSTIKE

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Trajanje : Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 5 let

Znanje jezikov; slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Poskusno :4 mesece

Drugi pogoji

Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še posebne pogoje: končana Medicinska fakulteta-, opravljen čni izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju specialnosti, veljavna Zdravniške zbornice Slovenije, znanje odčitavanja MR izvidov, znanje slovenskega jezika na visoki ravni. K prijavi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdila o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih bolezni.

Prijava je mogoča do 13. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ

VOLK BOJANA
telefon: 02/7491618
el. naslov: bojana.volk@sb-ptuj.si