Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 ZA POTREBE STOMATOLOŠKE KLINIKE, CENTRA ZA ZOBNE BOLEZNI

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polovični delavnik Wednesday, January 23rd, 2019

Opis dela:

DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV IN DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, STALNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: skrajšan delovni čas: 14 ur na teden

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji

DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI z veljavno licenco.

Prijava je mogoča do 2. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA