Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST - PPD 1 (2 MESTI)

V ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE (TRBOVLJE) Polni delavnik Thursday, January 31st, 2019

Opis dela:

SPREJEM, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE TER PO POTREBI TUDI SPREMLJANJE V USTREZNO USTANOVO AKUTNO OBOLELIH IN POŠKODOVANIH PACIENTOV V PROSTORIH NUJNE MEDICINSKE POMOČI TER NA TERENU , UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKOV SMRTI VKLJUČEVANJE V URGENTNO SLUŽBO IN SLUŽBO NUJNE MEDICINSKE POMOČI V SKLADU Z ZAHTEVAMI ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE IN V SKLADU Z DOLOČBO KOLEKTIVNE POGODBE, KI DOLOČA POSEBNE POGOJE DELA ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI NESELEKCIONIRANE POPULACIJE OPRAVLJANJE TERAPEVTSKIH POSEGOV V SKLADU S SPREJETO DOKTRINO ADMINISTRATIVNO DELO, POVEZANO Z VODENJEM MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TER PO POTREBI STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV TER PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL, SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU, KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, POROČANJE VODJI SLUŽBE, PRENOS ZNANJ, SPREMLJANJE E-POŠTE IN OKROŽNIC ZZZS, IZVAJANJE E-NAROČANJA, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA, POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 4 leta

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje zelo dobro, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

SPECIALIZACIJA IZ URGENTNE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZA DELO.

Kandidat naj v prijavi navede e-naslov za potrebe zaposlitvenega postopka.

Prijava je mogoča do 29. 04. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

el. naslov: zaposlitev@zd-trbovlje.si