Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

ZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOGIJE

V ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE (TRBOVLJE) Polni delavnik Thursday, January 31st, 2019

Opis dela:

SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE OKULISTIČNE DEJAVNOSTI, SPECIALISTIČNI PREGLEDI OČI IN VIDA, OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV, ZDRAVLJENJE OČESNIH BOLEZNI, PREDPISOVANJE USTREZNIH PRIPOMOČKOV ZA IZBOLJŠANJE VIDA, IZVEDENSKA MNENJA ZA POTREBE MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, ODLOČANJE O POTREBNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVLJENJA TER DRUGIH SPECIALISTIČNIH PREGLEDOV, KONZULTIRANJE S SPECIALISTI DRUGIH SPECIALNOSTI, ZDRAVSTVENA VZGOJA, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE SISTEMATIČNEGA TER AKTIVNEGA PRISTOPA ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROŽENE POPULACIJE, ANALIZA DEJAVNIKOV TVEGANJA IN PREDLAGANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROŽENE POPULACIJE, SVETOVANJE, STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, POROČANJE DIREKTORJU IN STROKOVNEMU VODJI, KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, MENTORSTVO, SODELOVANJE V KOMISIJAH IN TIMIH, SPREMLJANJE E-POŠTE IN OKROŽNIC ZZZS, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 4 leta

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno, delo z bazami podatkov – osnovno

Poskusno delo: 3 mesece

Drugi pogoji

SPECIALIZACIJE IZ OFTALMOLOGIJE, VELJAVNA LICENCA ZA DELO.

Kandidati naj v prijavi navedejo e-naslov za potrebe zaposlitvenega postopka.

Prijava je mogoča do 29. 04. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.

el. naslov: zaposlitev@zd-trbovlje.si